Становище на „Да, България!” – Стара Загора относно предложението за поемане на дългосрочен дълг

14 септември 2017, четвъртък Viber

Становище на „Да, България!” – Стара Загора относно предложението за поемане на дългосрочен дълг

                                                                                                      ДО

Г-Н ТАНЬО БРАЙКОВ ТАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

                                                                              СТАНОВИЩЕ

 НА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” – СТАРА ЗАГОРА

 

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЗА ПОЕМАНЕТО  

                      НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ В РАЗМЕР НА 6,56 МЛН. ЛЕВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

                     НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО 

                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

В местната организация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” сме обезпокоени от някои неясни и противоречащи на нормалната финансова и бюджетна логика действия и намерения от страна на общинската администрация в Стара Загора.

Такъв е примерът с предложението на кмета г-н Живко Тодоров за поемане от общината на дългосрочен дълг в размер на 6,56 млн. лева за финансиране на текущи ремонти и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж” през 2017 година. И по-точно първата част на дълга – за финансиране и рефинансиране на разходи за текущи ремонти на тротоари, асфалтиране на улици и благоустрояване на междублокови пространства на територията на Община Стара Загора за 6 млн. лева.

Ремонтът на тротоари, асфалтирането на улици и благоустрояването на междублокови пространства са публични проекти, за осъществяването на които се извършват капиталови разходи. Проектите трябва да възстановят (и то при необходимата възвращаемост) тези разходи чрез генерираните от тях преки и косвени социални и икономически ползи, т.е. за всеки публичен проект е необходимо изготвяне на оценка на икономическата му ефективност.

Дори инвестиционното решение за осъществяване на тези проекти да е включено в Бюджета на Община Стара Загора за 2017г., въз основа на изготвена и одобрена оценка на тяхната ефективност, то непредвиденото усвояване на банков кредит за осъществяване на инвестицията в резултат на форсмажорни събития (запориране на средства на общината), задължително налага изготвяне и представяне на повторна оценка на икономическите показатели на проектите и най-вече – на възможността им да обслужват редовно и в срок плащанията по лихви и главници на привлечения кредит.

В тази връзка:

 • Считаме, че разглеждането на останалите средства на Община Стара Загора от други проекти, в т.ч. притежаваните, но в момента запорирани такива, обект на съдебния спор, като възможен източник за погасяване на плащанията по главници и лихви на привлечения кредит, е некоректно. Това е така, защото по този начин би се осъществил единствено трансфер на ресурси (и ефективност) от други проекти, като това би влошило ефективността на същите, за сметка на увеличаване на ефективността на новия проект.
 • В допълнение на това, посочването като очакван основен източник за погасяване на задължения по обслужване на дълг на запорирани средства, които общината се надява да получи обратно в резултат на очакван благоприятен край на съдебно дело, е икономически нецелесъобразно. Причината за това е очевидна – макар според думите на кмета на Община Стара Загора вероятността за благоприятен изход от делото да е голяма, то крайният резултат от него все още не е напълно известен.

По този начин привличането на банков дълг за реализиране на публичен проект би било притеснително, освен ако проектът не генерира достатъчно ползи, които да осигурят погасяване на задълженията по дълга редовно и в срок.

В резултат на гореизложеното считаме, че е необходимо, при разглеждането от Общинския съвет на внесения проект за поемане на дългосрочен дълг, кметът на Община Стара Загора да представи за анализ и оценка от общинските съветници за вземане на коректно решение:

 1. Икономическата обосновка за целесъобразността и ефективността на проектите, които общината желае да финансира с привличането на банковия дълг, въз основа на която те са включени в Бюджет 2017г., ако има такава.
 1. Актуализирана икономическа обосновка за целесъобразността и ефективността на проектите, които общината желае да финансира с привличането на банковия дълг, и възможността на тези проекти сами (без трансфер на средства от вече реализирани проекти) да обслужват банковия дълг.
 1. Броят на възлагателните писма и анализ на проектите за осъществяване на ремонти и благоустройство през 2017г., които са възложени след датата на форсмажорното обстоятелство, т.е. след запориране на съответните суми във връзка със съдебния спор през 2017г., както и анализ на причините, поради които общината е възложила тези дейности, въпреки че не е налично окончателно одобрение за привличане на банковия дълг.

Местната организация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” заявява още веднъж своята готовност и добронамереност за активно участие в обсъждането на важните за Община Стара Загора въпроси, относно нейното развитие.

Местната организация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” е обезпокоена от това,че:

 1. Не са посочени конкретни причини и виновни лица за създалата се ситуация и загубените до този момент дела;
 2. Неясен остава въпросът с датата на погасяването на кредита след окончателното прикючване на делото;
 3. Честото използване на термина „Форсмажорни обстоятелства“ по този казус може да доведе до заблуждение на гражданите отностно реалната ситуация. 

Затова ние настояваме: 

 1. За по-бързо и ясно осветляване на случая и посочване на конкретни причини и лица довели до сегашната ситуация; 
 1. Настояваме кметът да се обвърже с конкретен срок за възстановяване на кредита след освобождаване на блокираните средства посочени от него; 
 1. Настояваме за по-голяма гласност по случая и редовно информиране на гражданите за предприетите и текущите действия.

гр. Стара Загора                                                          От Местната организация на ПП „Движение да България“

Регион:

Стара Загора
PlaceholderThumbnail

Още новини

Христо Иванов: От големите политически цели няма да отстъпим и днес го показваме

Христо Иванов: От големите политически цели няма да отстъпим и днес го показваме

Стела Николова: Време е да гарантираме правата на психично болните пациенти

Стела Николова: Време е да гарантираме правата на психично болните пациенти

Христо Иванов: Второто четене на конституционните промени ще е през декември

Христо Иванов: Второто четене на конституционните промени ще е през декември

Атанас Славов: Целта е да няма корупционни дела на трупчета

Атанас Славов: Целта е да няма корупционни дела на трупчета

“Да, България” наложи наказание “предупреждение за изключване” на Мустафа Емин

“Да, България” наложи наказание “предупреждение за изключване” на Мустафа Емин

Христо Иванов: България започва да излиза от ролята на обичайния заподозрян за най-корумпирана страна

Христо Иванов: България започва да излиза от ролята на обичайния заподозрян за най-корумпирана страна

Всички новини

Медиатека

ЛИПСВАЩИ ЛЕКАРСТВА: Защо Здравната комисия сезира ДАНС и МВР

ЛИПСВАЩИ ЛЕКАРСТВА: Защо Здравната комисия сезира ДАНС и МВР

Божанов: Късаме синия талон, но да запазим "златния", КАТ може да опрости нарушение

Божанов: Късаме синия талон, но да запазим "златния", КАТ може да опрости нарушение

Атанас Славов, министър на правосъдието в „Стълбището“ на Дарик

Атанас Славов, министър на правосъдието в „Стълбището“ на Дарик

Всички видеа

Позиции

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK