Предложихме на ЦИК конкретни правила за независим одит на машините за изборите

“Демократична България” предложи на Централната избирателна комисия конкретни решения и ред за извършване на независим одит на машините, с които ще се гласува на 4 април, и за предоставяне на достъп до данните от флаш паметите им в изборната нощ. Исканията за независим одит и за използване на машинните данни от флашките на устройствата за гласуване, а не само на хартиена разпечатка, не са нови. Още от миналата година “Демократична България” настоява за това, а в първите дни на 2021 г. внесе в ЦИК и официално искане.

“Смятаме, че предоставянето на такъв инструмент ще повиши доверието в изборния процес”, казват сега от обединението. 

Миналия месец бе публикувана методика, по която Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), Българският институт по метрология (БИМ) и Българският институт по стандартизация (БИС) ще удостоверят съответствието на машините с изискванията на Изборния кодекс и с техническата спецификация. Удостоверяването на съответствието на машините обаче е само част от задачата по гарантиране на прозрачността и сигурността на процеса. 

Не по-малко важна е цялостната оценка на качеството и сигурността на машини, в т.ч. техния софтуер и хардуер, а за целта се минава и през проверка за непредвидени проблеми, които не са изрично включени в техническата спецификация. Затова “Демократична България” днес предложи на ЦИК конкретен ред, по който работата на отговорните институции да бъде допълнена от външни експерти, в т.ч. представители на партиите и коалициите, участващи в изборите.

Във връзка с обработването на резултатите от машинния вот “Демократична България” предлага информацията от флаш паметите им да бъде публикувана в реално време, след обработка в районните избирателни комисии, и да включва оригиналните данни, включително данни за електронен подпис, криптографски хешове и др. “Това ще позволи всеки, а не само изборната администрация, да се увери в автентичността на данните от машините и да ги отнесе към данните в съответните секционни протоколи”, се казва в писмото до ЦИК.

Ето и самото предложение до ЦИК:

ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Уважаеми госпожи и господа членове на Централната избирателна комисия,

Във връзка с предстоящото сключване на договор за доставка на машини за машинно гласуване и в продължение на наше писмо вх. № 71-6-11-1/04.01.2021  бихме искали да предложим конкретика по две направления: извършването на независим одит на машините и предоставяне на достъп до данните от флаш паметите в изборната нощ.

1. Запознахме се с разработената и публикувана от Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ), Български институт по метрология (БИМ) и Български институт по стандартизация (БИС) методика, по която трите институции ще удостоверят съответствието на машините с изискванията на Изборния кодекс и с техническата спецификация. Удостоверяването на съответсвието, обаче, е само част от задачата по гарантиране на прозрачността и сигурността на процеса. Оставащата част включва проверка на машините за непредвидени и неочаквани проблеми, които не са изрично включени в техническата спецификация. С други думи, обща оценка на качеството и сигурността на доставените машини, в т.ч. техния софтуер и хардуер.

По тази причина предлагаме ред, по който работата на ДАЕУ, БИМ и БИС да бъде допълнена от външни експерти, в т.ч. представители на партиите и коалициите, участващи в изборите. Смятаме, че предоставянето на такъв инструмент ще повиши доверието в изборния процес.

2. Практиката на Централната избирателна комисия и “Информационно обслужване” АД от много години е да качва в интернет страницата на ЦИК сканираните протоколи и отворени данни от изборите. Тази практика позволява пост-фактум проверка и анализ на изборните протоколи. За да бъде допълнена тази практика, обаче, предлагаме информацията от флаш паметите да бъде публикувана в реално време, след обработка в районните избирателни комисии и да включва оригиналните данни, в т.ч. данни за електронен подпис, криптографски хешове и др. Това ще позволи всеки, а не само изборната администрация, да се увери в автентичността на данните от машините и да ги отнесе към данните в съответните секционни протоколи. 

По тази причина предлагаме ред, по който да се публикуват тези данни в реално време след приключване на изборния ден

Приложено представяме:

Приложение 1 – ред за одит на машините от независими експерти;

Приложение 2 – ред за предоставяне на достъп до преносимите флаш памети в РИК.

С уважение: Христо Иванов – съпредседател на Демократична България – Обединение

Приложение 1 – ред за одит на машините от независими експерти

Етап 1 – набиране на експерти

Експертите биват пет вида експерти:

 1. Поканени от ЦИК
 2. Поканени от ДАЕУ
 3. Подали заявление за включване в одита
 4. Представители на неправителствени организации, регистрирали наблюдатели на поне 2 от последните 4 избора. По до 2-ма представители.
 5. Представители (до 2-ма) на партии и коалиции, подали документи за участие в изборите

Заявленията съдържат три имена, ЕГН и автобиография и се подават до Централната избирателна комисия:

 • На хартиен носител
 • По електронен път, вкл. през системата за електронно връчване

За да бъде допуснат един експерт, трябва да има поне 5 години опит в ИТ сектора.

ЦИК има право да ограничи броя на експертите по точка 3 в случай на прекалено голям брой заявки.

Не се допускат служители на останалите участници в процедурата за доставка на машини, както и лица, свързани с тях.

Етап 2 – организиране на помещение и логистика

 • С оглед на извънредната епидемична обстановка, трябва да има ограничен брой експерти едновременно в едно помещение. Помещенията трябва да се проветряват и дезинфекцират редовно.
 • Машините трябва да бъдат предоставени с инсталирана окончателна версия на използвания софтуер
 • На един експерт (или двойка експерти) се дава достъп до максимум две машини за сумарно 40 часа.
 • Достъпът до машини са запазва чрез онлайн формуляр
 • Помещенията работят с разширено работно време, от 08:00 до 22ч всеки ден.
 • ЦИК и ДАЕУ осигуряват наблюдение на процеса, в. т.ч. видеонсблюдение.

Етап 3 – одит

 • ЦИК предоставя канал за комуникация между всички включени експерти.
 • ЦИК и изпълнителят предоставят наличната документация на експертите.
 • Всички допуснати до машините експерти попълват декларация за съгласие с правилата, определени от ЦИК, както и декларация за конфиденциалност. Декларацията не следва да ограничава експертите да разгласяват своите наблюдения, след като са ги споделили с ЦИК и изпълнителя за преглед, както и с други експерти.
 • Всеки експерт се насърчава да напише доклад по шаблон, определен от ЦИК. Всички индивидуални доклади се обобщават и публикуват.
 • На експертите се предоставя административен достъп до машините.

Приложение 2 – ред за предоставяне на достъп до преносимите флаш памети в РИК

 1. След като бъдат обработени в РИК, данните от флаш паметите се изпращат в публично онлайн хранилище
 2. Адресът на публичното хранилище се оповестява на интернет страницата на Централната избирателна комисия
 3. Данните за всяка секция са в отделна директория с наименование – кодът на секцията
 4. Данните задължително включват всички данни за криптографска защита на интегритета (електронни подписи, криптографски хешове и др.)
 5. В случай, че данните са криптирани, необходимите за декриптиране ключове се слагат във всяка директория. В случай, че ключът е общ за всички машини, той се поставя в отделна директория. В хранилището се качват както криптираните, така и декриптираните данни
 6. Изпращането по т.1 се извършва при наблюдение от страна на регистрирани наблюдатели, застъпници и политически представители в РИК

Още новини

Ивайло Мирчев: НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

Ивайло Мирчев: НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Всички новини

Медиатека

НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

НСО и президента трябва да отговорят защо Пеевски от година използва охрана от НСО?

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK