Общинският съветник Димитър Найденов с нов  сигнал срещу директора на РИОСВ-Бургас

Общинският съветник от “Демократична България” в Бургас Димитър Найденов внесе в Окръжната прокуратура сигнал срещу директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите Детелина Иванова.

Със сигнала Найденов атакува решение от 31 август 2020 г., подписано от Иванова като директор на РИОСВ-Бургас, чрез което става възможнa промяната на предназначението и строителство в земеделска земя в местността Юрта-Балкана, община Несебър. Имотът попада в защитената зона “Емине” за опазване на дивите птици и освен това е в обхвата на охранителната зона “Б“ по Закона за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). По закон на терените, попадащи в Зона “Б”, може да се позволи промяна на предназначението и строителство, само ако такова е предвидено с влязъл в сила Общ устройствен план, а такъв в случая няма.

В решението си обаче Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделската земя и строителство в защитената зона като се мотивира с това, че в района действа териториално-устройствен план от 1997 г.

“Това, че община Несебър има действащ ТУП от 1997 г. не променя изискването за влязъл в сила Общ устройствен план”, заявява в сигнала си Димитър Найденов. Той посочва, че в чл. 17 ал.2 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие са описани изключения, при които е възможно промяна на предназначение и застрояване без влязъл в сила ОУП, но наличието на ТУП не е сред тях.

Това е пореден сигнал, който Димитър Найденов внася в прокуратурата за случаи на промяна на предназначението на земеделски земи по Южното Черноморие, извършени в в разрез със закона. Той вече поиска от държавното обвинение да извърши и проверка на дейността на Детелина Иванова от 2017 г. насам заради дани, че е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, първо като началник на отдел в РИОСВ, а според настоящия сигнал – и вече като директор на екоинспекцията. Наскоро общинският съветник сигнализира и Главната инспекция на труда с искане за проверка дали Детелина Иванова е назначена за директор на РИОСВ-Бургас със заповед на екоминистъра Емил Димитров, без да бъде обявяван задължителния конкурс.

“Това не са случайни нарушения, те са симптом за корупция в неподозирано голям мащаб, защото зад тези решения на РИОСВ-Бургас стоят инвестиционни намерения на фирми и граждани, реализирани в последните години, в размер на милиони евро”, коментира днес Найденов.

Ето сигнала до прокуратурата:

До Окръжна прокуратура

гр. Бургас

Уважаеми г-н/г-жо окръжен прокурор,

Моля към описаните в сигнала с вх.№6841/12.10.2020г. на окръжна прокуратура – гр. Бургас решения да поискате отмяна и на Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. на директора на РИОСВ – Бургас за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

С въпросното решение Директора на РИОСВ-Бургас, Детелина Иванова съгласува “Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 51500.30.2 по КК на гр.Несебър м. Юрта-Балкана община Несебър“. Имота е с площ от 1049 кв.м. с трайно предназначение на територията „земеделска“ и попада в защитена зона  BG 00002043 „Емине“ за опазване на дивите птици и в зона „Б“ от ЗУЧК. С изработването на ПУП-ПЗ се предвижда промяна на предназначението на територията от „земеделска“ в „урбанизирана“, установяване на устройствена зона „Жм“ с показатели на застрояване. С въпросното решение Детелина Иванова съгласува промяна на предназначението на земеделска земя и строителство в защитена зона отново в нарушение на чл.17 ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие, според който „Промяна на предназначението на земеделски земи и на поземлени имоти в горските територии, попадащи в зона „А“ и в зона „Б“, за създаване или за разширяване на урбанизирани територии или за застрояване на отделни или на група поземлени имоти се разрешава само ако това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината и одобрен по реда на Закона за устройство на територията подробен устройствен план“.

Това че община Несебър има действащ ТУП от 1997г. не променя изискването за влязъл в сила ОУП. Изключенията от чл.17 ал.1 са описани в чл.17 ал.2 от ЗУЧК и наличието на ТУП на община Несебър не попада в хипотезата на тези изключения. В мотивите на решение №12 от 28.11.2013 г., постановено по конституционно дело №9/2013 г. на КС се сочи, че със ЗУЧК се създават две охранителни зони за териториалноустройствена защита: зона „А“ с режим на особена териториалноустройствена защита и зона „Б“ със специфични характеристики на територията и специален режим за опазване на териториалните и акватериториалните ресурси. Именно за тези зони, чл.17, ал.1 ЗУЧК въвежда императивното правило, че промяната на предназначението на включените в тези зони имоти по Черноморското крайбрежие е допустимо единствено и само при кумулативното наличие на   ОУП и одобрен по реда на ЗУТ ПУП, предвиждащи тяхното застрояване.

Както бе посочено вече, имотът посочен в жалбата, попада именно в такава зона. В тази връзка следва да се посочи, че ЗУЧК е специален закон по отношение на ЗУТ и ЗОЗЗ, който предвижда засилена защита на имотите на Черноморското крайбрежие. Целта на специалния закон е по-силна защита, отколкото тази, която дават общите закони. След като имотът, чиято промяна на предназначението се иска, е включен в охранителна зона „Б“ , несъмнено за него е приложимо императивното и специално правило на чл.17, ал.1 ЗУЧК, чиито кумулативни предпоставки /няма влязъл в сила ОУП за Община Несебър/ не са изпълнени, което от своя страна, на този етап, изключва възможността за стартиране и финализиране на процедурата по промяна на предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ.

И това решение е доказателство в подкрепа на моето твърдение за проверка на дейността на Детелина Иванова, от 2017 г. до момента. Тя е наложила порочни практики в противоречие на ЗУЧК, като началник на отдел и впоследствие ги утвърждава вече и като директор на РИОСВ-Бургас. Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. е подписано от нея вече като директор. В тази връзка е необходимо да поискате отстраняването ѝ от длъжност до приключване на проверката, поради факта, че като директор има възможност да влияе на служителите в инспекцията, да контролира подаването на информация към разследващия орган и по този начин да попречи на обективното разследване.

ЗУЧК се явява специален закон спрямо ЗУТ и ЗОЗЗ и посочването на наличие на ТУП от 1997г. за дадена община за неспазване на разпоредбите на  чл.17 ал.1 от ЗУЧК се явява сериозно закононарушение.

Приложение:      Решение №БС-44-ПрОС/31.08.2020г. на директора на РИОСВ – Бургас

С уважение:                                                                                                     Димитър Найденов

Регион:

Бургас
PlaceholderThumbnail

Още новини

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Атанас Славов в "Офанзива"

Атанас Славов в "Офанзива"

Манол Пейков в "Актуално"

Манол Пейков в "Актуално"

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK