Отчетът на Божидар Божанов като министър: Изведохме политиката за електронно управление и модернизация на най-високо държавно ниво

30 юли 2022, събота Viber

Отчетът на Божидар Божанов като министър: Изведохме политиката за електронно управление и модернизация на най-високо държавно ниво

Министърът на електронното управление Божидар Божанов публикува Отчет за дейността на Министерството на електронното управление (МЕУ) за периода декември 2021 – юли 2022 г. Отчетените дейности са разпределени в 13 основни направления, показващи напредъкa по публично поети ангажименти в областта на политиката за електронно управление.

Само за 7 месеца свършихме повече работа за електронната идентификация отколкото за последните 5 години, заяви Божанов.

 • По наше предложение беше прието Решение на Министерския съвет за изграждане на схема за електронна идентификация от Министерството на електронното управление (МЕУ) със срок до края на годината.
 • Подготвихме и обсъдихме с широк кръг експерти техническа спецификация за мобилно средство за електронна идентификация.
 • Възложихме изграждането на системата, като работата по нея вече е напреднала.
 • Подготвихме нормативните изменения за използване на системата за електронна идентификация.

Подготвихме законови изменения, с които да направим електронното управление по-удобно и по-достъпно:

 • Отпадане на задължението за заявяване с квалифициран електронен подпис.
 • Отпадане на удостоверения, така че гражданите да не са куриери на администрацията.
 • Въвеждане на задължение за администрацията да напомня за изтичащи срокове на документи.
 • Уреждане на гъвкави възможности за посредници на електронни административни услуги.
 • Стартиране на мащабна регистрова реформа с цел дигитализация на информацията в държавата и лесна интеграция между системите.
 • Създаване на възможност за изцяло електронно връчване на фишове, актове и наказателни постановления.
 • Намаляване на таксите за предоставяне на административни услуги по електронен път.
 • Покриване на целите, поставени в Плана за възстановяване и устойчивост.

Въведохме антикорупционна прозрачност

Повишихме нивото на киберсигурност в държавната администрация, за да бъдат защитени институциите ни в среда на нарастващ риск

Съвместно с МВР подготвихме законодателни изменения за намаляване на административната тежест.

 • Отпадане на синия талон към свидетелството за управление на МПС.
 •  Отпадане на стикера за гражданска отговорност от предното стъкло на автомобилите.
 •  Възможност за плащане на електронни фишове без да има нужда да бъдат връчвани присъствено.
 •  Отпадане на необходимостта от смяна на шофьорска книжка при смяна на адрес.
 •  Отпадане на изискването за попълване на излишни данни в заявлението за български лични документи.

Контрол

Изпълнихме със съдържание контролните функции в областта на електронното управление:

 • Осъществихме контрол на редица нормативни актове, за да не електронизираме един процес, докато други два минават на хартия.
 •  Обработихме сигнали от граждани за неспазване на изискванията на Закона за електронното управление и отправихме задължителни предписания към администрациите.
 •  Инициирахме съгласуване на системата за електронно гласуване на Висшия съдебен съвет, за да бъде спазен Законът за съдебната власт.
 •  Извършихме 46 проверки за спазване на Закона за електронното управление.
 •  Извършихме 17 проверки за спазване на Закона за киберсигурност.
 •  Извършихме 56 проверки за спазване на изискванията за достъпност на интернет страници.

Дигитализация по сектори

Подпомогнахме редица институции да започнат дигитализация на вътрешни процеси и услуги:

 • В партньорство с други институции създадохме процес за бързо производство и издаване на разрешително за работа “Синя карта” за високотехнологични компании.
 •  Участвахме заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството в подготовката на проектите за дигитализация на данни и процеси от областта на устройственото планиране и строителството.
 •  Отправихме препоръки към Министерствата на туризма и външните работи във връзка с български визи, подновяване на документи на български граждани и консулски услуги.
 •  Съвместно с Министерството на образованието и науката подготвихме отпадането на редица бележки и удостоверения в образователния сектор.
 •  Подпомогнахме Министерството на здравеопазването с ускореното въвеждане на електронно здравеопазване.
 •  Подпомогнахме Mинистерство на правосъдието в инициативите им за електронизиране на регистри в сектор “Правосъдие”.
 •  Подпомогнахме Агенция “Пътна инфраструктура” в анализа на проблемите с тол-системата и тяхното решаване.
 •  Съвместно с други институции подготвихме първия етап на електронизирането на трудовите книжки и начертахме следващите стъпки.
 •  Стартирахме създаването на платформа за дигитализиране на издаването на разрешителни за работа, която да улесни и ускори процесите между администрациите и бизнеса.
 •  Предложихме на Министерството на финансите нормативни изменения, с които да позволим въвеждането на електронни ваучери за храна, спазвайки принципите за отворен и конкурентен пазар.
 •  Подпомогнахме екипа на вицепремиера по ефективно управление и Български пощи в предоставянето на административни услуги като посредник.
 •  Участвахме в изготвянето на изцяло електронен епизод „раждане“, за да спестим на гражданите всички бюрократични стъпки около раждането на дете.
 •  Изготвихме изменения на наредба, с която отпадат изискванията за печати и щемпели при наемане на държавни служители.
 •  Подпомогнахме Българска агенция по безопасност на храните да осигури устойчвиост на информационните си системи.

Предоставихме централизирани, споделени ресурси и услуги на голям брой администрации

 • Близо двойно повишение в използванато на е-услуги, е-връчване и е-плащане.
 •  35 нови институции, използващи данни чрез системата за междурегистров обмен.
 •  7 нови регистъра включени в системата за междурегистров обмен.
 •  21 нови институции с ресурси в Държавния облак.
 •  26 нови институции с централизирани пощенски кутии.
 •  115 нови връзки с единната електронна съобщителна мрежа.
 •  48 нови абоната на единната електронна съобщителна мрежа.
 •  10 нови институционални интернет страници.
 •  54 нови институции използващи централния виртуален POS терминал на МЕУ.
 •  Пилотно споделено ИТ обслужване за 2 администрации.

Подготвихме дигиталната компонента на Плана за възстановяване и устойчивост

 • Постигнахме 23% за дигитализация от общата стойност на плана.
 •  Повишихме очакваната ефективност на проекта за дигитализация на регистри.
 •  Ревизирахме различни проекти в посока на по-висока ефективност и защита на обществения интерес.
 •  Предвидихме разширяване на единната електронна съобщителна мрежа на администрацията, за да стигне до всички общински центрове.

Обновихме и подготвихме приоритетната ос за дигитализация в Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация

 • Поставихме основите на обща политика за данните и подобрихме значително програмите, насочени към развитие на възможностите за работа с данни на администрация, наука и бизнес.
 •  Договорихме с Европейската комисия система за съвместно управление на програмата от три министерства.
 •  Задълбочихме допирните точки и взаимодействието с другите приоритети в програмата.
 •  Обновихме мерките, свързани с киберсигурност и разширихме обхвата им.

Предприехме действия за борбата с дезинформацията, стъпвайки на принципа на свободата на словото

Българска кирилица

Създадохме правила за използване на българска форма на кирилицата в интернет страниците на институциите.

Отчетът включва постигнатото от екипите на МЕУ и на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ (ИА ИЕУ) в областта на електронната идентификация, киберсигурността, електронните услуги, дигитализацията на процеси, секторни политики и др. в рамките на последните седем месеца. Министър Божидар Божанов изразява благодарност към екипите на МЕУ и ИА ИЕУ за плодотворната работа и постигнатите успехи в условията на изграждане на нови структури и на изработване на нов подход в изпълнението на политиката за електронно управление.

Участници в материала:

Божидар Божанов

Народен представител

Божидар Божанов

Още новини

Стефан Тафров: Служебният премиер Главчев трябва да каже дали и под чие давление е настоявал за промяна на българската позиция за Сребреница в ООН

Стефан Тафров: Служебният премиер Главчев трябва да каже дали и под чие давление е настоявал за промяна на българската позиция за Сребреница в ООН

Защо сега не е моментът да си правим експерименти с България

Защо сега не е моментът да си правим експерименти с България

Таня Андреева: Трябва да направим медицинската професия атрактивна за младите

Таня Андреева: Трябва да направим медицинската професия атрактивна за младите

Лидерите на ПП-ДБ в Добрич: България е на кръстопът и само чрез масово гласуване може да продължи във вярната посока

Лидерите на ПП-ДБ в Добрич: България е на кръстопът и само чрез масово гласуване може да продължи във вярната посока

Надежда Йорданова: Без устойчиви и работещи институции България никога няма да излезе от блатото на мъждиво кретане в икономическото си развитие

Надежда Йорданова: Без устойчиви и работещи институции България никога няма да излезе от блатото на мъждиво кретане в икономическото си развитие

Елисавета Белобрадова: ДПС не могат да имат гарантирано място в управлението

Елисавета Белобрадова: ДПС не могат да имат гарантирано място в управлението

Всички новини

Медиатека

Таня Андреева: Над 1/3-та от медицинските сестри в страната са над 62-годишни

Таня Андреева: Над 1/3-та от медицинските сестри в страната са над 62-годишни

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ показа, че без одобрението на ДПС не може да взема решения и отиваме на избори

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Христо Иванов: Залогът на изборите е дългата власт – в съдебната система и в регулаторите

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK