„Демократична България“ внася 25 разумни решения за страната още в първия ден на новия парламент

25 септември 2022, неделя Viber

„Демократична България“ внася 25 разумни решения за страната още в първия ден на новия парламент

В първия ден на 48-ото Народно събрание “Демократична България” ще внесе пакет от 25 законодателни инициативи, в които се прицелва в разрешаването кризите и належащите проблеми на гражданите и бизнеса и в дългосрочен план, както и в модернизацията и устойчивото развитие на страната.

“Трябва отрезвяване, фокусиране, скромност и съзнание накъде вървят нещата. Хората очакват конкретни резултати за своя живот, а не поредния популистки търг за обещаване на по-високи заплати. Начините доходите да се качат трайно и устойчиво са инвестиции и добри работни места.” Това заяви в Дарик съпредседателя на “Демократична България” Христо Иванов.

Енергетика

Като първа стъпка за намаляване щетите от кризата за хората и бизнеса, с промени в Закона за енергетиката “Демократична България” ще предложи механизъм за компенсиране на високите сметки за газ на домакинствата и бизнеса, както и въвеждане на дефиниция за енергийна бедност. Това ще даде възможност компенсациите в максимален размер да достигат до хората, които най-много се нуждаят от подкрепа.

Пакетът законодателни инициативи в сферата на енергетиката включва още регламентиране навлизането на вятърни електропаркове в Черно море, облекчение на режима за поставяне на зарядни станции за електромобили в жилищни сгради, въвеждане на уведомителен режим за инсталирането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) инсталации до 10,8 киловата за производство на електроенергия или за затопляне на вода за собствени нужди.

“Демократична България” ще предложи създаването на фонд за енергийно обновяване насочен към домакинствата, с което да сведе до минимум уязвимостта на българското домакинство спрямо цените на енергията.

С решение на парламента “Демократична България” ще предложи създаване на механизъм за намаляване цените на горивата, включително ако трябва държавата да поеме оперативния контрол над рафинерията “Лукойл Нефтохим Бургас”. С предложението от 2023 г. се въвежда налог върху руския петрол сорт “Уралс”, приходите от който да се връща автоматично при хората, при зареждане на автомобилите.

В допълнение към пакета законодателни проекти “Демократична България” ще предложи проекти на споразумения с Гърция и Румъния за газова и електроенергийна солидарност, за да има сигурност и непрекъснати доставки на газ.

Така българите, семействата и бизнесите, ще получат необходимата подкрепа за преодоляване на кризата, България ще бъде енергийно независима и ще премине по-бързо към зелена енергия и високата енергийна ефективност.

Антикорупция и съдебна реформа

“Демократична България” внася собствен законопроект за КПКОНПИ, за да гарантира ефективно разследване без създаване на нова политическа бухалка. Обединението ще настоява Комисията да се оглавява от политически неутрален професионалист.

Внася се отново предложение за създаване на конституционна комисия, която да изработи сериозен проект за конституционни промени, “без които никога няма устойчиво да изчистим българската политика от корупцията, нито да има реално правосъдие, независим съд и ефективна прокуратура”. Проектът за конституционни промени реално ще преструктурира ВСС и ще ограничи властта на главния прокурор.

“Демократична България” ще внесе в първия работен ден на новото Народно събрание и законопроекта за разследване на главния прокурор и заместниците му. С промени в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс се създава механизъм за търсене на наказателна отговорност на най-високите етажи в държавното обвинение чрез разследване, извършвано от избран на случаен принцип наказателен върховен съдия.

“Демократична България” ще внесе предложения за промени в Търговския закон, които осигуряват бързина, по-ниски съдебни такси, по-висока ефективност при осребряване на имуществото, както и подобряване на дейността на синдиците; законови промени за по-бърз и лесен електронен достъп до правосъдие за всеки гражданин и всеки бизнес; промени, свързани с въвеждането на пълна дигитализация при воденето на заповедно производство, включително подаване на заявления, извършване на справки, съобщения и получаване на съдебни актове, които да се случват по електронен път и дистанционно.

“Демократична България” ще внесе и  законопроект за защита на подателите на сигнали, за да се подпомогне откриването и предотвратяването на неправомерно поведение и нарушения на законите, включителни и в контекста на екологичните, социални и управленски стандарти в компаниите.

Облекчения за бизнеса и насърчаване на инвестициите

България може да се справи с глобалните предизвикателства, ако подкрепи бизнеса си в прехода към новите технологии, трансфера на знание и дигитализацията.

За да се върне България на световната писта за инвестиции и да се превърне в предпочитана дестинация за бизнес, “Демократична България” ще внесе изменения в Закона за насърчаване на инвестициите, с който се предвижда нов механизъм и стимули за подпомагане на инвестиционни проекти, целеви програми с фокус върху регионите, насърчаване на бизнеса и производството с висока добавена стойност за създаване на високоплатени работни места.

За да се улесни привличането на чуждестранни специалисти, ще бъде предложена реформа в процедурата за издаване на “Синя карта” с изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

“Демократична България” ще внесе и законопроект за въвеждане на “Стартъп виза” за чуждестранни предприемачи, които да създават иновативни продукти и услуги в стартъп компании в България. А за да се улесни възникването на иновативни и базирани на знания малки компании, които разработват или внедряват продукти и услуги с висока добавена стойност екипът на обединението внася промени в Търговския закон, въвеждащи нов вид „дружество с променлив капитал“.

За да се улесни ликвидацията на юридически лица, от ДБ предлагат по-проста процедура за фалит и въвеждане на процедура “втори шанс” при обявяване на фирми в несъстоятелност.

За да се гарантира свободна стопанска инициатива, независимостта на регулатора и честна конкуренция, “Демократична България” ще предложи смяна на състава на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

Отбрана и сигурност

За “Демократична България” основен приоритет е сигурността на България, който ще бъде реализиран с решителна модернизация на българската армия и задълбочена интеграция в структурите на НАТО. Модернизацията на армията със стратегическа инвестиция във въоръжение, но в човешки ресурс, научна и развойна дейност, в развитието на новите технологии, в нови възможности за бизнеса.

В първия работен ден на парламента “Демократична България” ще внесе изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили, с което да създаде Национален инвестиционен фонд „Превъоръжаване и устойчивост на отбраната“. Още през 2023 г. трябва да бъдат разработени и договорени поне 10 дългосрочни проекта със срок за изпълнение 4-10 години, според обединението.

Това за “Демократична България” това е пътят към последователно и устойчиво гарантиране на технологичното обновление на българската армия, инвестиции в човешкия ресурс и иновации в сектора на отбраната и сигурността и създаване възможности за развитие на екосистема за иновации за българския бизнес.

“Демократична България” ще настоява в новия парламент, за отбрана в държавния бюджет да бъдат предвидени минимум 2% от БВП за 2023 г. и 3% в следващите години, както и за повишаване на заплащането на военнослужещите.

Дигитализация

След като направи първите решителни стъпки за въвеждане на реално, работещо електронно управление, “Демократична България” ще продължи да настоява за системен подход и промени в редица законодателни актове, за да се освободят хората и бизнеса от непосилната тежест на бюрокрацията, както и за да стане публичният ресурс действително публичен за всички.

В първия ден от работата на новото Народно събрание екипът на обединението ще внесе пакет от законодателни изменения в сферата на електронното управление – за обществените поръчки, за движението по пътищата и корпоративното и подоходно облагане, и ще предложи нов – за електронната търговия, с които:

– ще се премахнат удостоверенията, така че гражданите повече няма да са куриери на администрацията;

– всеки гражданин ще може да ползва електронни услуги без електронен подпис;

– ще отпаднат всички излишни стикери и хартийки;

– ще стане възможна дигитализацията на ваучерите за храна;

– няма да има вратички от обществените поръчки, за които не се публикуват сключените договори;

– всички поръчки за софтуер и ИТ дейности ще бъдат прозрачни и широко обсъждани;

– всички плащания, които прави централната и общинската администрация, както и държавните предприятия, ще бъдат публични в реално време;

– Фейсбук няма да продължава да решава еднолично кое е истина и не, докато промотира фалшиви новини.

За “Демократична България” дигитализацията е и инструмент за борба с  корупцията и за прозрачност в управлението, както и катализатор за развитието на страната и основа за изграждане на институции, които работят и подкрепят гражданите и бизнеса.

Здравеопазване

“Демократична България” ще продължава да работи за здравеопазване, а не за болнолечение, което да гарантира модерна и достъпна грижа за всеки пациент. С изменения в Закона за здравето, от обединението ще предложат създаване на законова рамка за телемедицината, за да могат лекари и пациенти да провеждат консултации от разстояние, с гаранции за правата на пациента и качеството на медицинската помощ. Така ще се улесни и достъпът до специалисти, включително за трудноподвижни пациенти и за по-ефективно наблюдение на хроничните болести. С друга промяна в закона ще се създаде Стратегически здравен съвет, който да анализира дефицитите в здравеопазването, да осигурява междуинституционалния диалог по стратегическите здравни политики и да гарантира последователност и устойчивост в здравната политика на държавата.

Култура

В първия ден на 48-то Народно събрание “Демократична България” ще внесе изменения в Закона за авторското право и сродните му права, с който да се осигури баланс между правата на творците и интересите на продуцентите, ползвателите и разпространителите.

След обсъждане и широко съгласие, програмата от законодателни инициативи на “Демократична България” ще продължи с предложения за нов Закон за статута на артиста и специалистите в областта на културата, включващ достойно заплащане, социална защита и справедлива пенсия на българските артисти.

От обединението предвиждат и промени в Закона за културното наследство, за да се осигурят инструменти и ангажимент на държавата и общините за опазването му, преобразуване на Закона за меценатството в Закон за меценатството, спонсорството и дарителството, за да се улесни дарителството.

“Демократична България” ще работи за повишаване на стандарта за финансирането на музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища, за да получат средства, адекватни на дейността, целите им и стойността им за обществото и развитието на културата и духовността.

От “Демократична България” настояват, че Народното събрание трябва бързо да премине фокусирано към работа, за да се разрешат бързо и систематично предизвикателствата пред страната и приоритетно да се работи за разчистване на пътя за инвеститорите, предприемачите, производителите. “Ние сме уверение, че тези 25 законопроекта и проекта за решения ще осигурят основата за дългочакания растеж на България, който хората и бизнеса заслужават,” коментираха от обединението.

Участници в материала:

Христо Иванов

Председател на „Да, България!“

Христо Иванов

Още новини

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Всички новини

Медиатека

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Божидар Божанов в "Още от деня" по БНТ

Божидар Божанов в "Още от деня" по БНТ

Атанас Славов: Има информация, че Пеевски е правил опит за влияние върху Конституционния съд

Атанас Славов: Има информация, че Пеевски е правил опит за влияние върху Конституционния съд

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK