Благодарим Ви за участието като валидатор на 11.07.2021 г. в инициативата „Ти Броиш“! Благодарение на Вас „Ти Броиш“ успя да достигне до почти всички избирателни секции и да допринесе към прозрачността и честността в изборния ден.
    Тази анкета е анонимна и конфиденциална. Моля, отделете 1 - 2 минути, за да ни дадете Вашата обратна връзка.