Благодарим Ви за участието като член на СИК или застъпник на 11.07.2021 г. в инициативата „Ти Броиш“. Ти Броиш, с Вашата помощ, успя да достигне до почти всички избирателни секции и да допринесе към прозрачността и честността в изборния ден.
    Анкетата е анонимна и конфиденциална. Моля отделете 1 - 2 минути, за да ни дадете вашата обратна връзка.