Димитър Калдамуков е адвокат с 10-годишен юридически опит, специалист по търговско право, право на финансовите пазари и енергийно право. Завършил е в СУ „Св. Климент Охридски“ и има LL.M. по търговско право от GW Law School, Washington, DC. Стипендиант на фондация Фулбрайт.

Приоритети за Димитър са възстановяване на върховенството на правото в българското общество и намаляване на административните тежести до необходимия минимум. Успешното налагане на електронно правосъдие и администрация до голяма степен ще съдействат за задушаване на корупционните практики в българския живот.

Димитър вярва, че парите трябва да остават у хората, а не в държавните преразпределителните лабиринти. Заплащането за административна услуга да бъде свързано единствено с конкретна дейност на администрацията, от която гражданите наистина имат нужда. Лична кауза за Димитър е изграждане на достъпна среда за хората в неравностойно положение.

Димитър е роден в Стара Загора, на 34 години, женен с три деца. Активен спортист. Любими занимания – игра с децата, четене на книги, плуване, ски и планинарство, беседи с добри приятели.