Константин Павлов, кмет на район Лозенец: „Да спрем беззаконието по казуса „Златен век“