Национална кампания „Ти броиш“: Търсим 12 000 защитници на вота за ЧЕСТНИ и СВОБОДНИ избори

ЕГН и постоянен адрес се изискват от Сметната палата с цел идентифициране на дарителя, тъй като анонимните дарения не са позволени. "Движение Да България" е администратор на лични данни.

Сума за ежемесечно дарение: лв