Промени в Конституцията: Национална гражданска инициатива „За Демократична България“

Управителният съвет на МО град Враца свиква Общо събрание на членовете на местната организация на 18 декември 2019 година от 17.30 ч. при следния дневен ред: 1. Отчет на дейността…... Още